Kontakt | Akademia Avatara Teatr Avatar
Kontakt telefoniczny w godzinach 10:00-18:00
Drugi Wymiar | Legnica

Drugi Wymiar | Legnica

Zajęcia, płatności, zapisy

790 673 777
drugiwymiar@teatravatar.pl

ul. Piastowska 1
59-220 Legnica

Akademia | Legnica

Akademia | Legnica

Zajęcia, płatności, zapisy

508 844 113
akademia@teatravatar.pl

ul. Św. Piotra 14
59-220 Legnica

Akademia | Lubin

Akademia | Lubin

Zajęcia, płatności, zapisy

736 846 003
akademia.lubin@teatravatar.pl

ul. Składowa 1
59-300 Lubin

Akademia | Bolesławiec

Akademia | Bolesławiec

Zajęcia, płatności, zapisy

534 078 161
akademia.boleslawiec@teatravatar.pl

ul. Bankowa 10
59-700 Bolesławiec

Dane Fundacji

Nazwa: Fundacja TEATR AVATAR

Adres siedziby:

Fundacja TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica

NIP: 691-247-89-64, REGON: 021459446, KRS: 0000378466

Iwanna Połujanowa

Iwanna Połujanowa

Oferta (pokazy, spektakle, animacje)

575 720 007
kontakt@teatravatar.pl

Olga Pirecka

Olga Pirecka

Promocja i marketing

794 376 462
promocja@teatravatar.pl

Joanna Walaszczyk

Joanna Walaszczyk

Promocja i marketing

733 666 415
marketing@teatravatar.pl

Łukasz Zieliński

Łukasz Zieliński

Prezes


biuro@teatravatar.pl

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

  1.  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Teatr Avatar.
  2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług.
  3. Kategorie danych osobowych obejmują m. in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, PESEL.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  5. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotem, za wyjątkiem instytucji publicznych i tylko w uzasadnionych przypadkach.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.