ZAPISY NA ZAJĘCIA

SEZON 2024/2025

Otwieramy zapisy na NOWY SEZON ZAJĘĆ 🙂

Drodzy rodzice i uczestnicy zajęć.
Jak co roku nabór jest podzielony na dwa etapy:
I etap – dla obecnych uczestników zajęć
II etap – dla spóźnialskich 🙂 i nowych uczestników

I-wszy nabór jest dedykowany tylko uczestnikom zajęć aktualnego sezonu.
Trwać będzie do 28 czerwca br. i dawał będzie pierwszeństwo nad nowo zapisującymi się.

Warunkiem jest:
1) złożenie podpisanej umowy do 28 czerwca br. na sezon 2024/2025,
2) opłacenie pierwszego miesiąca zajęć (tj. za wrzesień) do 31 lipca br. (tuż przed II-gim naborem),
3) uregulowane opłaty za aktualny sezon (2023/2024).

⭐️ Nowi chętni i osoby, które nie zdecydowały się w I-wszym naborze, będą mogły zapisać się podczas II-giego naboru rozpoczynającego się 12 sierpnia, który będzie odbywał się droga internetową. Jednakże tutaj decyduje kolejność zgłoszeń/podpisanych umów/wpłat i tegoroczni absolwenci nie będą na tym etapie mieli jakiegokolwiek pierwszeństwa.
⭐️ Osoby chcące zmienić grupę na starszą/bardziej zaawansowaną mogą to zrobić tylko za zgodą trenerów, którzy będą typować awanse do wyższych grup.
⭐️ Nowy Rok w Akademii rozpocznie się 2 września. W pierwszym tygodniu zajęć będzie można zrezygnować z podpisanej obecnie umowy i odzyskać wpłacone środki.

Poniżej znajdują się plany zajęć adekwatne do naszych lokalizacji.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt drogą telefoniczną (w godzinach 10:00-18:00):

   Legnica – Akademia Avatara: 508 844 113

   Lubin – Akademia Avatara: 736 846 003

   Bolesławiec – Akademia Avatara: 534 078 161

   Legnica – Drugi Wymiar: 790 673 777

KONTAKT Z NAMI

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

"Scena na Horyzoncie!" oraz "Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych

Zadanie "Scena na Horyzoncie!" oraz "Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna" współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Legnica

Dofinansowano z Funduszu Pracy

Adres Korespondencyjny:

Teatr AVATAR
ul. Św. Piotra 14*
59-220 Legnica

* wejście od ul. Biskupiej (od Kina Piast)

Drugi Wymiar
ul. Piastowska 1
790 673 777
drugiwymiar@teatravatar.pl

Akademia Legnica
ul. Św. Piotra 14
508 844 113
akademia@teatravatar.pl

Akademia Lubin
ul. Składowa 1
736 846 003
akademia.lubin@teatravatar.pl

Akademia Bolesławiec
ul. Bankowa 10
534 078 161
akademia.boleslawiec@teatravatar.pl

Oferta (pokazy, spektakle, animacje)
- Iwanna Połujanowa
575 720 007
kontakt@teatravatar.pl

Promocja i marketing - Olga Pirecka
794 376 462
olgapirecka@teatravatar.pl

Prezes - Łukasz Zieliński
biuro@teatravatar.pl