ZAWODNICY

W związku z panującymi obostrzeniami tylko zawodnicy (posiadający licencję zawodniczą) mogą uczęszczać na treningi

W związku z obecnym zaostrzeniem przepisów dot. epidemii COVID-19 Akademia Avatara nie prowadzi otwartych zajęć.
Od 1 marca 2021r. w treningach brać udział mogą TYLKO uczestnicy posiadający licencję zawodniczą (dzieci/młodzież do 18 roku życia), zaś osoby pełnoletnie muszą być w kadrze narodowej. Pozostałe osoby nie mają wstępu na zajęcia.
Termin dostarczenia dokumentów i wniesienia opłaty mija 24 LUTEGO.

Licencja wydawana jest na cały 2021 rok, uprawnia do uczestnictwa w zajęciach w obecnym reżimie sanitarno-epidemiologicznym oraz do uczestnictwa w zawodach pod patronatem Polskiego Związku Gimnastycznego w dziedzinie „gimnastyki”.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Osoby NIEPEŁNOLETNIE chcące uzyskać licencję zawodniczą Polskiego Związku Gimnastycznego podejmują następujące kroki:

1. WNIOSEK należy wydrukować, wypełnić i podpisać.
– wpisujemy datę
– NIE dodajemy zdjęcia
– wybieramy opcję „bez karty”
– wniosek podpisuje uczestnik oraz rodzic/opiekun

2. RODO należy wydrukować, wypełnić i podpisać.

3. Dokonać opłaty w wysokości 40zł (tytułem: imię i nazwisko uczestnika) na to samo konto bankowe, na które wędrują płatności za zajęcia w Akademii [-> Legnica / -> Lubin]. Opłata jest bezzwrotna – w całości trafia na rzecz Polskiego Związku Gimnastycznego.

4. Dostarczenie dokumentów:

LEGNICA – oryginały dokumentów (wniosku, RODO, potwierdzenie przelewu) należy dostarczyć do biura Akademii Avatara*.

LUBIN – skan wniosku oraz potwierdzenie przelewu wysłać na adres mailowy: akademia.lubin@teatravatar.pl, oryginał RODO dostarczyć na pierwsze zajęcia.

*Poza godzinami pracy biura dokumenty prosimy wrzucać do naszej skrzynki na listy (na klatce schodowej).

OSOBY PEŁNOLETNIE

Osoby PEŁNOLETNIE chcące się zapisać do Kadry Narodowej Polskiego Związku Przeciągania Liny podejmują następujące kroki:

1. Deklarację należy wydrukować i podpisać.

2. Dokonać opłaty w wysokości 15zł (tytułem: imię i nazwisko uczestnika) na to samo konto bankowe, na które wędrują płatności za zajęcia w Akademii [-> Legnica / -> Lubin]. Opłata jest bezzwrotna – w całości trafia na rzecz Polskiego Związku Przeciągania Liny.

3. Dostarczenie dokumentów:

LEGNICA – oryginały dokumentów (deklaracja, potwierdzenie przelewu) należy dostarczyć do biura Akademii Avatara*.

LUBIN – skan deklaracji oraz potwierdzenie przelewu wysłać na adres mailowy: akademia.lubin@teatravatar.pl, oryginał deklaracji dostarczyć na pierwsze zajęcia.

*Poza godzinami pracy biura dokumenty prosimy wrzucać do naszej skrzynki na listy (na klatce schodowej).

Osoby niepełnoletnie:

Osoby pełnoletnie:

KONTAKT Z NAMI

Zadania pn. "Scena na Horyzoncie!" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Zadanie "Scena na Horyzoncie!" współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Legnica

Inwestycja została dokonana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy prowadzonego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.

Adres Korespondencyjny:

Teatr AVATAR
ul. Św. Piotra 14*
59-220 Legnica

* wejście od ul. Biskupiej (od Kina Piast)

Akademia Legnica
(zajęcia, płatności, zapisy)
508 844 113
akademia@teatravatar.pl

Akademia Lubin
(zajęcia, płatności, zapisy)
736 846 003
akademia.lubin@teatravatar.pl

Oferta (pokazy, spektakle, animacje)
- Iwanna Połujanowa
575 720 007
kontakt@teatravatar.pl

Promocja i marketing - Olga Pirecka
794 376 462
olgapirecka@teatravatar.pl

Prezes - Łukasz Zieliński
biuro@teatravatar.pl