PŁATNOŚCI - Lubin

INFORMACJE O CENACH, RABATACH ORAZ SZCZEGÓŁACH ZAPISÓW

SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA:

 1. Przelewem na konto bankowe. Dane do przelewu:
  Fundacja TEATR AVATAR
  ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica
  Alior Bank 18 2490 0005 0000 4600 6530 6710 (Akademia LUBIN)

  W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię, rodzaj zajęć, grupę i miesiąc którego dotyczy płatność
  (np. KOWALSKA ANNA, AKROBATYKA GR. 1, WRZESIEŃ) lub gotówką w czasie zajęć.
 2. Gotówką lub kartą w czasie zajęć.

KOSZT ZAJĘĆ – Lubin:

Zajęcia Ilość/czas trwania Koszt za miesiąc
Akrobatyka (2x tygodniowo po 1h) 170 zł
Akrobatyka dla maluszków (2x tygodniowo po 1h) 150 zł
Akrobatyka zaawansowana PIĄTKI (1x tygodniowo po 2h) 50/170 zł*
Akrobatyka powietrzna (2x tygodniowo po 1h) 170 zł
Akrobatyka powietrzna zaawansowana PIĄTKI (1x tygodniowo po 2h) 50/170 zł*
Taniec współczesny (2x tygodniowo po 1h) 120 zł

* – dla osób uczestniczących w innych zajęciach naszej Akademii, koszt udziału w piątkowych treningach grupy zaawansowanej wynosi 50 zł. Rabat ten nie łączy się z innymi rabatami.

RABATY:

 • Przy wyborze dwóch różnych warsztatów (-20zł/m-c), przy trzech (-30zł/m-c), przy czterech (-40zł/m-c)
 • Dla rodzeństwa: jeśli dwójka lub więcej dzieci chodzą na zajęcia do Akademii – każde z nich ma rabat 10zł/m-c

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Pierwsze zajęcia (zapoznawcze) są bezpłatne
 • Rok uczestnictwa w zajęciach Akademii honorowany jest dyplomem z podpisami instruktorów
 • Dzieci będą miały możliwość ukazywania swoich umiejętności podczas występów artystycznych w mieście
 • Opłata miesięczna jest płatna z góry, do 5-go każdego miesiąca
 • Prosimy o dokonywanie płatności PRZELEWEM. Unikamy transakcji gotówkowych oraz wymagających bezpośredniego kontaktu

 1. W roku szkolnym podczas ferii zimowych zajęcia odbywać się będą wedle grafiku (wiąże się to z pełną płatnością za miesiąc).
 2. Jedyne przerwy od zajęć, oprócz ustawowo dni wolnych od pracy (nie mylić z dniami wolnymi od szkoły), to okres między Wigilią a Nowym Rokiem oraz 2 maja. Ostatnie zajęcia odbywają się w dniu zakończenia roku szkolnego w 2020r.
 3. Prosimy o zwrócenie uwagi dotyczącej 30-dniowego okresu wypowiedzenia jaki jest zawarty w umowie. To oznacza, że osoba, która wypowie umowę np. 31 stycznia, musi jeszcze opłacić (i ma też prawo uczestniczyć w zajęciach) do końca lutego. Osoba która wypowie umowę 1 lutego, jest zobligowana by opłacać za zajęcia za luty i marzec. Prosimy o tym pamiętać.
 4. Umowę można wypowiedzieć nie tylko pisemnie, ale też drogą mailową (akademia.lubin@teatravatar.pl). W obu wypadkach konieczne jest otrzymanie potwierdzenia ze strony Akademii o przyjęciu do wiadomości wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpocznie się z datą wysłania przez Państwa wiadomości, a nie naszej odpowiedzi, prosimy jednak upewnić się, że dostaliście od nas wiadomość zwrotną.

_______________________________
Kontakt:

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 736 846 003

KONTAKT Z NAMI

Zadania pn. "Scena na Horyzoncie!" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Zadanie "Scena na Horyzoncie!" współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Legnica

Inwestycja została dokonana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy prowadzonego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.

Adres Korespondencyjny:

Teatr AVATAR
ul. Św. Piotra 14*
59-220 Legnica

* wejście od ul. Biskupiej (od Kina Piast)

Akademia Legnica
(zajęcia, płatności, zapisy)
508 844 113
akademia@teatravatar.pl

Akademia Lubin
(zajęcia, płatności, zapisy)
736 846 003
akademia.lubin@teatravatar.pl

Oferta (pokazy, spektakle, animacje)
- Iwanna Połujanowa
575 720 007
kontakt@teatravatar.pl

Promocja i marketing - Olga Pirecka
794 376 462
olgapirecka@teatravatar.pl

Prezes - Łukasz Zieliński
biuro@teatravatar.pl